Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Cement trám bít ống tủy Endomethasone - Lọ 14g

Cement trám bít ống tủy Endomethasone

Côn chính Gapadent - Hộp 120 cây

Côn chính Gapadent

Côn Protaper Gapadent - Hộp 60 cây

Côn Protaper Gapadent

Máy bơm rửa Nội Nha - EQ-S (gồm 90 đầu tip) - Bộ

Máy bơm rửa Nội Nha – EQ-S (gồm 90 đầu tip)

Máy điều trị nội nha ES-100 - Bộ

Máy điều trị nội nha ES-100

Máy định vị chóp - Dpex III Gold - Cái

Máy định vị chóp – Dpex III Gold

Máy định vị chop Apex Locator - thế hệ 3 - Bộ

Máy định vị chop Apex Locator – thế hệ 3

Máy định vị chóp răng Propex II - Cái

Máy định vị chóp răng Propex II

Máy định vị chóp răng Propex PIXI - Cái

Máy định vị chóp răng Propex PIXI

EnglishTiếng Việt