Hiển thị tất cả 7 kết quả

Chốt kim koại nha khoa - Nhiều số - Gói

Chốt kim koại nha khoa – Nhiều số

Chốt kim loại Unimetric Titan - Gói 25 cây

Chốt kim loại Unimetric Titan

Chốt sợi tái tạo cùi - AAA Fiber Post - Bộ

Chốt sợi tái tạo cùi – AAA Fiber Post

Chốt sợi thủy tinh nhiều size - Hộp 10 cây

Chốt sợi thủy tinh nhiều size

Mũi khoan chốt sợi FIBER POST DRILL - Cái

Mũi khoan chốt sợi FIBER POST DRILL

Mũi khoan chốt Unimetric Dentsply - Hộp 6 cây

Mũi khoan chốt Unimetric Dentsply

Mũi khoan mở tủy Gates - Vỉ 6 cây

Mũi khoan mở tủy Gates