Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Banh môi, má và đè lưỡi - Retractor Osung - Cái

Banh môi, má và đè lưỡi – Retractor Osung

Bộ nong xương - Bone Expander Kit Osung - Bộ

Bộ nong xương – Bone Expander Kit Osung

Cây bóc tách - Periosteal elevator Osung - Cái

Cây bóc tách – Periosteal elevator Osung

Cây chẻ xương - Convex Osteotome Osung - Cái

Cây chẻ xương – Convex Osteotome Osung

Cây nạo implant - Implant Curette osung - Cái

Cây nạo implant – Implant Curette osung

EnglishTiếng Việt