Bộ KIT test nhanh GenBody COVID-19 Ag của Hàn Quốc. Giá Bán THÙNG 36 hộp

72.000 

  • Bộ KIT test nhanh GenBody COVID-19 Ag của Hàn Quốc.
  • Thùng 36 hộp
  • Hộp 25 KIT
   CSKH0915.581.080 - 0869.600.823