Côn Gutta Percha cho file máy (Protaper) Meta-Biomed Hàn Quốc size 15/.04

90,000.00

Danh mục: