Trâm máy nội nha Soco Pro protaper – file tạo đường trượt 21mm (path file)

250,000.00

Danh mục: