Chổi đánh bóng giá rẻ

    Chổi đánh bóng giá rẻChổi cước có độ bền cao, có thể hấp tái sử dụng nhiều lần.
    ✨ Đặc điểm chính: Công dụng đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng khi sửa soạn gắn/dán với các vật liệu khác.
    – Chỉ định: Vật liệu dùng trong nha khoa

    Dự kiến giao hàng (xem thêm)
    EnglishTiếng Việt