Dụng cụ tách nướu – Hand Tissue Punch Osung

  Dụng cụ tách nướu

  Straight,
  3.5mm

  90 Angled,
  3.5mm

  Straight,
  4.0mm

  91 Angled,
  4.0mm

  Straight,
  4.5mm

  92 Angled,
  4.5mm

  Straight,
  5.0mm

  93 Angled,
  5.0mm

  Dự kiến giao hàng (xem thêm)
  EnglishTiếng Việt