Khoa cố định hàm sáp

    *Used heated and fixed the waxbetween upper and lower jaws.

    Dự kiến giao hàng (xem thêm)
    Mã: E3BB3977 Danh mục: Từ khóa:
    EnglishTiếng Việt