Kìm bấm xương Bone rongeur Osung

  Friedman,
  142mm

  Cleveland,
  165mm

  Beyer, Double
  action, 178mm

  Dự kiến giao hàng (xem thêm)
  Mã: FBE43E35 Danh mục: Từ khóa:
  EnglishTiếng Việt