Mũi trâm gai Barbed Broaches KFG

    Được sử dụng để loại bỏ mô tủy

    Dự kiến giao hàng (xem thêm)
    Mã: EDE85009 Danh mục: Từ khóa:
    EnglishTiếng Việt