Nạy tách dây chằng -Luxating Elevator- Regular, Dual-Edge, Compound Curved,Plastic handle Osung

Regular,
Dual-Edge, Plastic handle
Compound
Curved, Plastic handle

Dự kiến giao hàng (xem thêm)
Mã: 0205EB1B Danh mục: Từ khóa:
EnglishTiếng Việt