Súng bắn nhộng composite dùng được nhộng tất cả các hãng CAVIFIL INJECTOR

    CAVIFIL INJECTORThương hiệu: Ivoclar VivadentCavifil injector là súng bắn nhộng composite để đưa vật liệu vào xoang trám. Không chỉ được sản xuất riêng cho nhộng của Ivoclar Vivadent mà còn sử dụng được cho hầu hết nhộng của các hãng sản xuất khác

    Dự kiến giao hàng (xem thêm)
    Mã: 36665108 Danh mục: Từ khóa:
    EnglishTiếng Việt