Thun chuỗi Morelli

    Thun chuỗi Morellikhít khảng cách 2 tâm 2.5mm, trung bình khoảng cách 2 tâm tròn 3,3mm. Thưa khoảng cách 2 tâm tròn 4mm

    Dự kiến giao hàng (xem thêm)
    Mã: 68C84A5D Danh mục: Từ khóa:
    EnglishTiếng Việt